Salomondrin photos

Salomondrin Wiki

Thank you "Metro" for this shit!!! Hahahahaha kinda want to make the movie now! :p @hititpedro @farshadtehrani

A photo posted by salomondrin (@salomondrin) on

FISKER'S ANNOUNCEMENT!!!

A video posted by salomondrin (@salomondrin) on

When your dog realizes you're crazy AF #cupgang

A photo posted by salomondrin (@salomondrin) on

Salomondrin Wiki
Photo sources: Instagram, social media accounts, Wikipedia